KIINTEISTÖN YLLÄPIDON JOHTAMINEN

Kiinteistön ylläpidon johtaminen

Newsecillä yli 60 teknistä manageria huolehtivat päivittäin kiinteistöjen ylläpidon sujuvuudesta ja erityisesti kiinteistöjä käyttävien ihmisten tyytyväisyydestä.

Painopisteitämme ovat:

  • tavoitettavuus, oma-aloitteisuus ja innovatiivisuus
  • kiinteistöjen energia- ja kustannustehokas käyttö
  • kiinteistöjen turvallisuus
  • laadukkaat palveluntuottajakumppanit.

Ylläpitopalveluumme kuuluu tiiviisti rakennuttamis- ja projektinjohtotiimimme, jotka yhdessä teknisen managerin kanssa vastaavat korjaus- ja muutostöiden sujuvasta koordinoinnista, johtamisesta ja valvonnasta.

Ylläpito- ja rakennuttamispalvelujen lisäksi me Newsecillä tarjoamme kiinteistöjen omistajille ja pääomavuokralla oleville käyttäjille monipuolisia kiinteistöjen tai kiinteistösalkun tuottavuuden parantamiseen tähtääviä lisäpalveluita. Laajan asiantuntemuksemme avulla voimme pureutua yksittäiseen kohteeseen tai koko kiinteistösalkkuun luomalla ennakkoluulottomia markkina- ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.

  • Miksi Newsec? Tarjoamme ammattitaitoa ja osaamista kaikkiin kiinteistön ylläpidon haasteisiin.
  • Monipuolisten ja kattavien lisäpalveluidemme avulla lisäät kohteiden houkuttelevuutta ja parannat vuokralaisten tyytyväisyyttä.
  • Meiltä saat myös kattavat energia- ja ympäristöjohtamisen palvelut kiinteistöjen ympäristötehokkuuden hallintaan.

Lisäpalveluina tarjoamme muun muassa:

  • Energianhallintapalveluita, jotka tuovat kulutusseurantaan ja teknisten managerien ammattitaitoon perustuvan osaamisen rinnalle energia-alan ammattilaisen näkemyksen ja kokemuksen. Tarjoamme tarpeidesi mukaan esimerkiksi energiakulutuksen tavoiteasetantaa ja salkkutason trendiraportointia, energiansäästötoimenpiteiden kartoitusta, budjetointia ja organisointia, aurinkoenergian konsultointia sekä energiaselvityksiä, jotka sisältävät energiantuottoarviot ja investointikustannuslaskelmat. 

  • Tilasuunnittelun ja työympäristön kehittämisenpalveluita, jotka parantavat kohteiden vuokrattavuutta ja houkuttelevuutta. Työympäristön kehittämisen lisäksi tarjoamme sinulle tukea myös muutosjohtamiseen, jolla autamme tiloihin liittyvissä haasteissa.
  • Huoltokirjakoordinoinnin palveluita, jotka auttavat kiinteistön koko elinkaaren hallinnassa. Sähköinen huoltokirja toimii työkaluna kiinteistönhoitotyön suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa sekä kunnossapidon ennakoinnissa ja suunnittelussa. Me Newsecillä tarjoamme tarpeidesi mukaan huoltokirjan laadinta- ja koordinointitöitä sekä muita huoltokirjapalveluita.

Ota yhteyttä

Tuomo Koikkalainen Head of Technical Management Services, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 5667172
Janne Mäkelä Head of Property Development, Newsec Property Asset Management in Finland +358 44 906 1410
Ville Inkeri Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 749 5021