Kiinteistövarallisuuden johtaminen

Asset Management -palvelu

Newsecin Asset Management –tiimi auttaa niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin sijoittajia kiinteistöomaisuuden strategisessa kiinteistövarainhoidossa.
 
Tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat kiinteistösijoituksilleen tavoitteidensa mukaisen, parhaan mahdollisen tuoton. Tämä saavutetaan vuokraamalla kiinteistöt täyteen, pitämällä vuokralaistyytyväisyys korkealla ja optimoimalla kiinteistöjen ylläpito. Jatkuva operatiivisen toiminnan kehittäminen ja kiinteistöjen potentiaalisten lisäarvonluontimahdollisuuksien tunnistaminen on myös osa päivittäistä kiinteistövarainhoidon työtämme. Luomme jokaiselle kiinteistölle vuosittaiset liiketoimintasuunnitelmat ja seuraamme näitä sijoitusstrategian mukaisesti aktiivisella otteella.
  • Miksi Newsec? Asiakkaan tavoitteet ovat meidän yhteinen päämäärä ja koko nimetty avaintiimi toimii näiden saavuttamiseksi. Kun kaikki palvelut tarjotaan samasta paikasta, on yhteistyö saumatonta ja kiinteistövarainhoito mahdollisimman tehokasta.
  • Meille kiinteistöt eivät ole vain yksi sijoitustuote muiden joukossa. Haluamme kehittää hyviä työympäristöjä ja vetovoimaisia kauppapaikkoja sekä muita tiloja, joissa ihmiset viihtyvät. Vastuullinen kiinteistövarainhoito on toimintamme keskiössä ja tuomme esiin aktiivisesti ratkaisuja sen edistämiseksi.
  • Tavoitteemme on olla kiinteistöomaisuuden strategisessa kiinteistövarainhoidossa Pohjoismaiden ja Baltian houkuttelevin kumppani. Tämä saavutetaan luomalla maiden rajojen yli ulottuvia pitkäaikaisia yhteistyösuhteita.

Ammattimainen kiinteistövarainhoito

• Newsecin Asset Management –palvelu tarjotaan osana laajempaa kiinteistöjohtamisen kokonaisuutta. Newsecin nimetty Asset Manager vastaa kiinteistövarallisuuden johtamisesta, kohteiden kehittämisestä sekä kiinteistöjen ylläpidon koordinoinnista yhdessä vuokraajan kanssa. Kun sekä Asset Management että Property Management -palvelut tarjotaan samasta paikasta, on yhteistyö saumatonta ja kehitysmahdollisuudet tunnistetaan nopeasti. Kansainvälinen sijoittaja voi toimia aktiivisemmin markkinassa paikallisen edustuksen avulla.

• Asset Management -tiimi toimii yhteistyössä Newsecin Investment Management –tiimin kanssa, mikäli asiakas haluaa kattavamman paikallisen edustuksen investointistrategian toteuttamiseen kohteiden haun, analysoinnin ja transaktioiden johtamisen osalta.

• Newsecin vuokrauksen, projektinjohdon, kiinteistökehityksen ja kiinteistömyynnin tiimit toimivat Asset Management -palvelun tukena, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin markkinassa tai asiakkaan sijoitusstrategiassa.

• Newsecin Suomen yli 600 kiinteistöalan ammattilaisen voimin manageeraamme 14 miljardin euron kiinteistöomaisuutta, teemme kiinteistökauppaa 900 miljoonalla eurolla ja vuokraamme 250 tuhannen neliön edestä tiloja vuosittain. Asset Management -tiimillä on tämän myötä kattava markkinatietämys jokaisesta kiinteistösegmentistä ja kykenemme tunnistamaan potentiaaliset arvonluontipolut asiakkaidemme eduksi.

Ota yhteyttä

Anna-Liisa Sarasoja Managing Director, Newsec Property Asset Management Finland +358 40 193 1083
Hanna Santasalo Head of Commercial & Asset Management Services, Newsec Property Asset Management in Finland +358 40 152 1778