Arvokiinteistön julkisivusaneeraus

Rakennuttaminen

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy toteutti Helsingin keskustan arvokiinteistössään Kaisaniemenkatu 6:ssa julkisivusaneerauksen Newsecin rakennuttamana.

Haaste

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n kiinteistö Kaisaniemenkatu 6:ssa oli tunnistettu tarve julkisivusaneeraukselle, mutta korjaustarpeen laajuus oli epäselvä. Kohteen julkisivu on museoviraston suojelema, minkä vuoksi korjaustyöt on suunniteltava ja suoritettava suojeluvaatimukset huomioon ottaen. Haastetta toteutuksen kannalta aiheutti myös keskeinen sijainti tiiviillä kantakaupunkialueella Helsingin keskustassa

Ratkaisu

Newsecin rakennuttamistiimi otti selvittääkseen korjauslaajuuden tarpeen ja teetätti kuntotutkimuksen tätä varten. Kuntotutkimuksen perusteella saatiin lähtötiedot suunnittelulle, joka hankittiin Newsecin toimesta yhteistyökumppaniverkostoa hyödyntäen.

Newsec ohjasi suunnittelun tarkoituksenmukaisen korjauslaajuuden määrittämiseksi. Suunnitteluvaiheessa huomioitiin myös toteutuksen haasteet huomioiden rakennustyömaan vaatimat katualeen käyttöönotot. Newsec kilpailutti urakan kokonaisurakkana, piti urakkaneuvottelut ja laati urakkasopimuksen.

Projektin toteutusvaiheessa Newsec vastasi rakennuttamistehtävistä sekä rakennustöiden valvonnasta. Rakennustöiden toteutusta ja siihen liittyviä haasteita käytiin läpi tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa varmistaen, että työt saatiin toteutettua mahdollisimman vähin häiriöin.

Kaisaniemenkatu 6

Lopputulos

Kiinteistön julkisivuun kohdistuva korjaustarve saatiin poistettua ja toteutettua tarkoituksenmukainen korjaus kohteessa. Kiinteistön julkisivun korjauksella lisättiin julkisivun teknistä käyttöikää ja parannettiin kiinteistön visuaalista ilmettä.

 

  • Sijainti Kaisaniemenkatu 6, Helsinki
  • Asiakas Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
  • Status Rakennustyöt valmistunut joulukuussa 2019
  • Palvelut Rakennuttaminen

Ota yhteyttä

Pauli Autio Director, Project and Energy Management, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 440 0802