Case Gramex, Teosto ja musiikkialan järjestöt yhteisiin tiloihin

Vuokralaisedustus, työympäristökehitys ja -suunnittelu

Case Gramex, Teosto ja musiikkialan järjestöt yhteisiin tiloihin

Gramex ja Teosto ovat musiikkialan tekijänoikeusjärjestöjä, jotka hoitavat muun muassa tekijänoikeuskorvausten hallinnointia Suomessa.

Haaste

Gramex, Teosto sekä seitsemän muuta musiikkialan järjestöä ovat aiemmin sijainneet eri osoitteissa.

"Yhteisen katon alle muuttamisessa tavoitteena on parantaa järjestöjen välistä yhteistyötä, kehittää työympäristöä ja tehostaa tilankäyttöä sekä parantaa vuorovaikutusta. Samalla haluttiin luoda entistä paremmat toiminnalliset tilat ja puitteet työskentelylle", kertovat Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen ja Gramexin toimitusjohtaja Ilmo Laevuo.

Hankkeeseen osallistuu yhdeksän musiikkialan järjestöä – Gramex, Teosto, GT Musiikkiluvat, Musiikkituottajat IFPI Finland, Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikintekijät, Suomen Musiikkikustantajat, Music Finland sekä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK.

Toimijoille tuli löytää yhteinen toimitila, jossa toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot yhdistyvät. Tilan toiminnallisuudelle ja sijainnille oli määritelty selkeät tarpeet.

Gramex ja Teosto

Ratkaisu

Newsecin vuokralaisedustus kävi tiiviissä aikataulussa asiakkaan kanssa läpi hankkeen tavoitteet ja reunaehdot. Niiden perusteella luotiin alustava tilaohjelma ja käynnistettiin vuokralaisedustuksena toteutettu kattava tilahaku.

Newsecin tiimi kontaktoi määritellyn alueen kaikki tilantarjoajat ja tutustui kohteisiin sekä pyysi niistä yhteismitalliset tarjoukset. Asiakkaalle esiteltiin laaja analyysi kaikista tiloista ja valittiin jatkoselvitettävät kohteet. Tiloihin tutustuttiin laajan käyttäjäedustajien joukon kanssa.

"Asiakkaalla oli selkeät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Meidän tehtävä oli yhdistää ne tilamarkkinoihin ja omistajiin etsimällä, analysoimalla ja neuvottelemalla asiakkaalle paras mahdollinen tilaratkaisu", kertoo hankkeesta Newsecillä vastannut Miikka Putto.

Lopputulos

Gramexin, Teoston ja järjestöjen toimitilat muuttavat Keilaniemeen keväällä 2021. Uudet tilat sijaitsevat metroaseman välittömässä läheisyydessä olevassa Keilalampi-rakennuksessa. Tiloissa on yhteisiä kohtaamis- ja neuvottelutiloja, jonka lisäksi jokaisella järjestöllä on omat työtilansa.

Gramex ja Teosto

"Newsecin tiimi hoiti asioitamme tehokkaasti ja ammattimaisesti. Saimme selkeitä ja oikeita tietoja nopeassa aikataulussa. Newsec ymmärsi hyvin tavoitteemme ja edisti aktiivisesti asiaamme", kertoo Teoston talousjohtaja Heikki Saarinen.

Newsec toimii asiakkaan kumppanina vuokralaisedustuksena toteutetussa tilahaussa sekä työympäristökehityksessä.

Linkki asiakkaan tiedotteisiin:

Teosto
Gramex

  • Yhteenveto Musiikkialan järjestöille uudet toimitilat
  • Sijainti Keilaniemi, Espoo
  • Asiakas Teosto, Gramex ja musiikkialan järjestöt
  • Status Vuokrasopimus allekirjoitettu keväällä 2020, suunnittelu käynnissä
  • Palvelut Vuokralaisedustus syksy 2019 – kevät 2020, työympäristökehitys ja –suunnittelu 2020

Ota yhteyttä

Miikka Putto Associate Director, Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 1931089
Ville Inkeri Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 749 5021