Case eQ Liikekiinteistöt

Kaupallinen konsultointi ja analytiikka

eQ Liikekiinteistöjen kaupallisten kohteiden auditointi ja analyysiprojekti

Newsec toteutti eQ Liikekiinteistöiden omistamien 16 liikekiinteistön ja kaupallisen kohteen auditointi- ja analyysiprojektin.

Haaste

Liikekiinteistöjen kaupallinen ilme ja toiminnallisuus haluttiin selvittää 16 kiinteistön kohdalta. Kiinteistöiden opastuksesta, kaupallisesta ilmeestä, kaupallisesta vetovoimasta ja kiinteistön kokonaiskuvasta haluttiin saada kattava näkemys ja lisäksi näihin haluttiin kehitysehdotuksia. Liikekiinteistökohteiden vuokralaisia haastateltiin ja näin kerättiin kokemuksia toimivuudesta ja näkemyksiä kehitystarpeista. Lisäksi liikekiinteistöjen vaikutusalueesta ja kohdeasiakasryhmistä haluttiin saada aiempaa tarkempi näkemys.

Ratkaisu

Newsecin kaupallisen konsultoinnin tiimi toteutti syksyn 2020 aikana kohteiden auditointikierrokset, vuokraisten tapaamiset ja haastattelut.  Lisäksi jokaisen kiinteistön osalta tehtiin kevyt vaikutusalueanalyysi. Näiden pohjalta työstettiin laaja-alainen katselmus ja raportit liikekiinteistöjen kaupallisesta tasosta ja vaikutusalueista sekä annettiin kehitysehdotukset kohteiden kaupallisuuden ja toimivuuden parantamisiksi.

Lopputulos

Kierrokset toteutettiin onnistuneesti ja tulokset käytiin läpi kiinteistöjen omistajan ja teknisen ylläpidon kanssa, minkä jälkeen jokaiselle kiinteistölle tehtiin toimenpidesuunnitelma auditoinnissa esille tulleiden kehitysehdotusten pohjalta.

”Olemme tyytyväisiä Newsecin kaupallisten asiantuntijoiden tuottamaan laajaan analyysiin ja lisätietoon liikekeskuksiemme kaupallisesta statuksesta. Kehitysehdotukset ja niiden toteutuksen käynnistäminen vietiin nopeasti eteenpäin tekniselle ylläpidolle ja näin kiinteistöjen kehittäminen etenee” kertoo Kimmo Alaharju eQ Varainhoito Oy:stä.

  • Yhteenveto Liiketilojen kaupallinen konsultointi ja analyysiprojekti
  • Sijainti Koko Suomi
  • Asiakas eQ Liikekiinteistöt
  • Status Toteutettiin syksyllä 2020
  • Palvelut Kaupallinen konsultointi, toimitilavuokraus, analytiikka, ja kiinteistön tekninen ja ylläpidollinen johtaminen

Lisätietoja

Jussi Kivitie Director, Shopping Center Management, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 420 11 46