Case Ferguson ja Stark

Kiinteistöarviointi

Case Ferguson ja Stark

Ferguson on Lontoon pörssiin listattu putkisto- ja lämmitystuotteiden sekä rakennusmateriaalien jakelija rakennusalan ammattilaisille. Fergusonilla on vahva markkina-asema Yhdysvalloissa, Kanadassa, Keski-Euroopassa, Isossa-Britanniassa sekä Pohjoismaissa (STARK Group).

Haaste

Yhteistyö Fergusonin kanssa alkoi vuonna 2016, kun Ferguson valitsi Newsecin kiinteistöasiantuntijaksi tanskalaisen DIY-ketjun, Silvanin, toimintojen myyntiprosessiin. Silvanin liiketoiminnot myytiin 2017 Saksalaiselle pääomasijoitusrahastolle, Newsecin toimiessa kaupassa kiinteistöneuvonantajana. Tämän jatkumona Newsec nimitettiin asiantuntijaksi myös seuraavaan myyntiprojektiin: Ferguson tarvitsi kiinteistöalan asiantuntijaa STARK- Groupin Pohjoismaiden liiketoimintojen myyntiin.

Pohjoismaiden laaja myymäläverkosto vaati selkeän ja luotettavan kiinteistökohtaisen analyysin osaksi liiketoimintakaupan myyntimateriaalia varsin nopealla aikataululla.

Ratkaisu

Me Newsecillä tarjosimme Fergusonille kaikki Pohjoismaat kattavan asiantuntijaverkoston yhden kontaktihenkilön kautta. Kontaktihenkilö toimi projektipäällikkönä, vastasi yhteydenpidosta Fergusonin suuntaan ja koordinoi Newsecin maakohtaisia tiimejä. Yksi kontaktihenkilö takasi Fergusonille helpon yhteistyön ja turvasi kiinteistöanalyysin yhdenmukaisuuden kaikissa Pohjoismaissa. Tämä mahdollisti varsinaisen liiketoimintakaupan syntymisen.

Vahva maakohtainen asiantuntemuksemme, laajat resurssimme sekä maiden välinen saumaton yhteistyö takasivat parhaan mahdollisen lopputuloksen vaativassa aikataulussa.

Lopputulos

Tanskalainen Silvan-ketju myytiin kesällä 2017 ja STARK Groupin Pohjoismaiden liiketoiminnot myytiin Lone Starille alkuvuonna 2018 1,03 miljardilla eurolla. Lone Star on yhdysvaltalainen yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Liiketoimintakaupan yhteydessä valtaosa kiinteistöistä siirtyi Lone Starin omistukseen. Kaupan ulkopuolelle jääneiden yksittäisten kiinteistöjen osalta jatkamme Newsecillä kehitys- ja myyntineuvonantoa Fergusonille.

  • Yhteenveto Fergusonin Pohjoismaiden liiketoimintojen myynti, jossa Newsec toimi kiinteistöasiantuntijana ja kiinteistöjen myyntineuvonantajana: 280 arvioitua kohdetta, 1,2 miljoonaa neliömetriä, kauppahinta 1,03 miljardia euroa
  • Sijainti Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska
  • Asiakas Ferguson ja Stark Group
  • Status Silvan liiketoiminnot myytiin 2017. STARK - Groupin liiketoiminnot myytiin yhdysvaltalaiselle Lone Starille 2018. Kaupan ulkopuolelle jääneiden yksittäisten myymäläkiinteistöjen kehitys- ja myyntineuvonanto jatkuu.
  • Palvelut Kiinteistöarvio, kehitys- ja myytävyysanalyysi, vuokramarkkina-analyysi, alueellinen markkina-analyysi, kiinteistökauppoja ja -järjestelyjä tukevat selvitykset ja analyysit

Yhteystiedot

Heikki Kangas Head of Valuation, Newsec Advisory in Finland, AKA, Partner +358 50 320 9136