Case Rakennusoikeuden hintavyöhykkeet

Arviointi- ja konsultointipalvelut

Case Rakennusoikeuden hintavyöhykeet

Newsecin asiakkaita ovat Suomen kunnat, erityisesti ne, joiden alueella on taloudellisesta aktivisuudesta johtuvaa maan luovutusta.

Haaste

Tonttimaata luovutettaessa kuntien täytyy noudattaa EU:n valtiontukisäädöksiä eikä kiinteistöjä saa luovuttaa alle markkinahinnan.

Me Newsecillä olemme kehittäneet läpinäkyvän hinnoittelumallin, joka mahdollistaa tonttimaan hinnoittelun, vaikka varsinaisia vertailukauppoja on vähän. Newsec on tehnyt pitkään yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa erilaisissa projekteissa.

Ratkaisu

Ratkaisuna kunnan luovuttaman maan hinnoitteluun käytimme asuntomarkkinoista saatavaa markkinainformaatiota. Tähän lisäsimme vielä paikkatietoja ja sovelsimme regressioanalyysia aineiston mallintamisessa. Arvioinnin luotettavuutta lisäävä läpinäkyvä mallintaminen helpottaa kunnan päätöksentekoa ja tonttien luovutusta.

Lopputulos

Työn tuloksena olemme saaneet asemakaavoitetut alueet kattavat hintavyöhykekartat keskeisiin kaupunkeihin, muun muassa Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tampereelle, Turkuun, Ouluun, Porvooseen, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle ja Vaasaan.

  • Yhteenveto Rakennusoikeuden hintavyöhykkeet
  • Sijainti Valtakunnallinen
  • Asiakas Kunnat Suomessa
  • Status Jatkuva
  • Palvelut Arviointi- ja konsultointipalvelut

Yhteystiedot

Juha Nummi Senior Director, Newsec Advisory, MRICS, AKA, Partner +358 50 420 3954
Heikki Kangas Head of Valuation, Newsec Advisory in Finland, AKA, Partner +358 50 320 9136