CASE METROPOLIS

kiinteistökaupan neuvonanto

Helsingin kaupunki on yksi Suomen suurimmista julkisista kiinteistökehittäjistä ja vuokralaisista. Kaupungilla on laaja kiinteistöomaisuus, ja sen tavoitteena on tulevaisuudessa pienentää kiinteistöjen omistamiseen liittyviä riskejä. Newsecillä on pitkä kokemus yhteystyöstä niin Helsingin kaupungin kuin muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Haaste

Helsingin kaupunki haluaa strategiassaan pienentää kiinteistöjen omistamiseen liittyviä riskejä. Kalasatamaan rakennettava kaupunkiympäristötalo päätettiin myydä niin, että kaupunki jää rakennukseen vuokralle pitkällä vuokrasopimuksella. Projekti oli Helsingin kaupungille ensimmäinen kehityshanke kokonaan uudella toimintamallilla, jossa kaupunki turvaa omalle toiminnalleen kestävän vuokratason ja korkealaatuiset tilat ilman, että se jää kantamaan kiinteistön omistukseen liittyviä riskejä. Kaupungin ensimmäinen sale and leaseback -järjestely vaati virastojen välistä yhteistyötä sekä hankekehitystasolla että päätöksentekoprosessissa.

Metropolis

Ratkaisu

Newsec ja Helsingin kaupunki ovat tehneet pitkään yhteistyötä erittäin monimuotoisissa selvitys- ja analyysiprojekteissa, joten yhteistyölle oli hyvät lähtökohdat. Newsec toimi kaupunkiympäristötalon kehityshankkeessa Helsingin kaupungin kaupallisena neuvonantajana kaupan valmisteluissa ja sijoittajakilpailun järjestämisessä.

Kehityshanke sisälsi monia vaiheita, ja Newsec tuki Helsingin kaupunkia laaja-alaisesti: neuvonannon piiriin kuuluivat muun muassa myyntiprosessin suunnittelu, joka sisälsi eri vaihtoehtojen analysointia ja strukturointia, kohteen markkina-arvon määrittely, sijoittajakontaktointi, markkinointimateriaalien valmistaminen, kaupallinen neuvonanto sopimusten valmistelussa sekä kauppaneuvotteluissa avustaminen.

Helsingin kaupungille oli erittäin tärkeää turvata järjestelyn läpinäkyvyys projektin jokaisessa vaiheessa. Vaikka kauppaan sisältyi paljon haastaviakin elementtejä, kuten usean eri toimijan ja neuvonantajan yhteensovittaminen sekä julkisen toimijan päätöksentekoon liittyvät seikat, saatiin kaikki vaiheet hoidettua menestyksellisesti ja sovitettua kaupungin päätöksenteko sekä rakennusprojekti myyntiprosessin aikatauluun.

Lopputulos

Lopputuloksena Helsingin kaupunki vuokrasi tilat hyvillä ehdoilla ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja varmisti näin hyvän työympäristön ja asiakaspalvelutilat kaupunkiympäristötoimialalle. Samalla kaupunki ulkoisti kiinteistön omistamiseen liittyvät riskit myymällä kaupunkiympäristötalon saksalaiselle Union Investment Real Estate GMBH:lle. Kohteen kauppahinta oli 165 miljoonaa euroa, ja se vastasi Helsingin kaupungin tavoitteita.

  • Yhteenveto Helsingin kaupunki ulkoisti kiinteistön omistamiseen liittyvät riskit myymällä Kalasatamaan rakennettavan kaupunkiympäristötalon
  • Sijainti Helsinki
  • Asiakas Helsingin kaupunki
  • Status Kauppakirja allekirjoitettu 12/2018, kohde valmistuu vuonna 2020
  • Palvelut kiinteistökaupan neuvonanto
Mikko Tenhola Head of Newsec Advisory in Finland, MRICS, Partner +358 40 500 1310