Toimistotilojen modernisointi

Rakennuttaminen, työympäristön kehitys, suunnittelu ja projektinjohto, muutosjohtaminen

Newsec vastasi työympäristösuunnittelusta ja rakennuttamisesta Kirkon toimistotilojen modernisointihankkeessa Etelärannassa.

Haaste

Kirkkohallituksen tilat Helsingin Etelärannassa olivat ajan myötä päässeet kulumaan ja olivat pinnoiltaan ja tiloiltaan saneerauksen tarpeessa. Vanha tilaratkaisu perustui koppikonttorimalliin, eikä enää palvellut nykyisiä tarpeita.

Ratkaisu

Newsecin työympäristökehittämisen tiimi vastasi Kirkkohallituksen uusien tilojen konseptoinnista, tilasuunnittelusta sekä käyttäjäorganisaation muutosjohtamisesta. Newsecin rakennuttamistiimi toimi työympäristökehittämisen tukena ja vastasi hankkeen rakennuttamistehtävistä.

Työympäristön kehittämisvaiheessa tunnistettiin yhdessä asiakkaan kanssa käyttäjäorganisaation tarpeet ja laadittiin niiden pohjalta tulevaisuuden tavoitteita parhaiten palvelevat ratkaisut. Ratkaisut tuotiin käytäntöön rakennuttamistiimimme toimesta.

Rakennushankkeen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa hankittiin suunnittelu ja tehtiin suunnittelunohjausta, laadittiin urakka-asiakirjat, kilpailutettiin urakka sekä pidettiin urakkaneuvottelut. Näistä tehtävistä suunnittelijoiden ja hankkeen urakkakilpailutuksen toteutuksesta vastasi tilaajan hankintayksikkö.

Projektin toteutusvaiheessa Newsecin rakennuttamisen projektipäällikkö vastasi hankkeen projektinjohdosta ja selvitti rakentamisen edetessä esille tulleet suunnitelmamuutostarpeet. Lisäksi Newsecin rakennuttaminen vastasi hankkeen rakennusteknisestä valvonnasta.

Newsec vastasi myös rakennushankkeen vastaanotosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sekä rakennuttajan tehtävistä urakan takuuaikana.

Lopputulos

Projekti vietiin maaliin tiiviissä yhteistyössä Newsecin tiimien välillä ja asiakkaalle saatiin tuotettua heidän tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaiset tilat. Lopputulos on käyttäjiä paremmin huomioiva, avarampi ja valoisampi monitoimitoimisto. Viihtyisien tilojen lisäksi tilatehokkuuden parantuessa vapautettiin n. 40 % aiemmin käytössä olleista tiloista ulos vuokrattaviksi toimitiloiksi.

 

  • Sijainti Eteläranta, Helsinki
  • Asiakas Kirkon Keskusrahasto
  • Status Hanke valmistunut elokuussa 2020
  • Palvelut Rakennuttaminen, työympäristön kehitys, suunnittelu ja projektinjohto, muutosjohtaminen