Case Veripalvelu

Vuokralaisedustus

Case Veripalvelu

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta. Veripalvelun tiloissa suunnitellaan verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys, testataan luovutettu veri ja tuotetaan verivalmisteet sekä huolehditaan valmisteiden varastoinnista ja jakelusta sairaaloille.

Haaste

Veripalvelu on toiminut Helsingin Kivihaassa vuodesta 1972 lähtien. Toiminnan, laitteiden ja työtapojen muututtua vanhat tilat eivät täysin vastanneet Veripalvelun tarpeita, eivätkä mahdollistaneet toiminnan kehittämistä.

Vuokrasopimuksen lähestyessä loppua Veripalvelu alkoi hyvissä ajoin selvittämään vaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita. Newsecin vuokralaisedustus tarjosi Veripalvelun tavoitteita tukevan mallin uusien tilojen etsimiseen ja vuokrasopimusehtojen kilpailuttamiseen. Tavoitteena oli käydä läpi niin olemassa olevat tilat kuin uudiskohteetkin.

Ratkaisu

Vuokralaisedustusprojektin alussa kävimme asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä läpi toimisto- ja erikoistilojen vaatimukset ja muodostimme niiden perusteelta tilaohjelman tilahaun pohjaksi. Tilahakuvaiheessa varmistui, että mahdollisia vaihtoehtoja on pääkaupunkiseudulla erittäin paljon. Newsecin vuokralaisedustustiimi kartoitti kaikki mahdollliset ratkaisut ja analysoi saadut tulokset.

Newsecin asiantuntemus sekä alussa laadittu selkeä tarvekuvaus, tilaohjelma ja tekninen kriteeristö mahdollistivat tehokkaan, läpinäkyvän ja tasapuolisen kilpailutuksen eri vaihtoehtojen välillä. Kilpailutuksen lopputuloksena Veripalvelu sai selkeän yhteenvedon ja kilpailukykyiset tarjoukset päätöstensä pohjaksi. 

Jatkovaiheeseen valituista kohteista tehtiin tarkentavaa suunnittelua yhteistyössä tarjoajien kanssa. Newsecin vuokralaisedustus neuvotteli sopimuksen kaupallisista yksityiskohdista. Tärkein tavoite oli pitää huolta Veripalvelun tarpeista sekä neuvotella parhaat mahdolliset tekniset, toiminnalliset ja taloudelliset ehdot vuokrasopimukseen.

Lopputulos

Veripalvelun tuotanto-, laboratorio- ja logistiikkatilat sekä tukitoiminnot siirtyvät Vantaan Vehkalaan uusiin teknisesti korkealaatuisiin toimitiloihin, joiden laajuus on noin 7 500 neliötä. Sijainti juna-aseman välittömässä läheisyydessä ja lähellä keskeisiä liikenneväyliä tukee toimintaa.

Vuokralaisedustushankkeen lopputuloksena Veripalvelu löysi toimivan ja kustannustehokkaan tulevaisuuden toimitilan, jossa panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin ja toiminnan kehittämiseen.

"Newsecin asiantuntemuksesta oli meille paljon apua tilojen kilpailuttamisessa. Varsinkin tarjottavien tilojen vertailun ja vuokrasopimusneuvottelujen osalta oli erittäin hyödyllistä käyttää Newsecin osaamista."

– Katarina Stendahl, talousjohtaja, Veripalvelu

  • Yhteenveto Uudet logistiikka-, tuotanto- ja toimistotilat Veripalvelulle
  • Sijainti Pääkaupunkiseutu
  • Asiakas Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
  • Status Toteutettu syksyllä 2019
  • Palvelut Vuokralaisedustus

Yhteystiedot

Ville Inkeri Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 749 5021
Miikka Putto Associate Director, Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 1931089