Case Suunto

Vuokralaisedustus

Case Suunto

Suunto on vuonna 1936 perustettu suomalainen yritys, joka valmistaa muun muassa rannetietokoneita ja sykemittareita. Se on toiminut Amer Sports Oyj:n tytäryhtiönä vuodesta 1999.

Haaste

Suunnon ja Newsecin välinen menestyksekäs yhteistyö on jatkunut jo useiden vuosien ajan. Tällä kertaa tarvittiin apua uuden toimitilan etsimiseen Tampereella. Suunnolla ja konsernin toisella yrityksellä, Sports Trackerillä, on jo usean vuoden ajan ollut omat toimistonsa Tampereella. Nyt yhteistyötä yksiköiden välillä haluttiin vahvistaa ja tuoda heidät saman katon alle. Kumpikaan nykyisistä toimistoista ei tähän kuitenkaan soveltunut, joten asiakas päätyi etsimään uutta toimistotilaa.

Haasteena oli kahden yrityksen tarpeiden yhteensovittaminen: miten löytää sijainti, joka miellyttää molempia osapuolia ja suunnitella tilat, joissa kaikkien on hyvä työskennellä. Konsernin sisäinen yhteistyö oli jo sen verran vahvaa, ettei muutosjohtamista juuri tarvittu.

Newsecin yhteyshenkilö teki projektista ehdotuksen Suunnon ja Sports Trackerin johdolle. Myös aiemmat menestyksellä toteutetut toimitilaprojektit painoivat vaakakupissa, ja Newsec sai vastuulleen koko projektin läpiviennin.

Suunto

Ratkaisu

Me Newsecillä toteutimme eri asiantuntijoidemme avulla muun muassa tilatarpeiden määrittelyn sekä uuden toimitilan haun ja sopimuksesta neuvottelun, suunnittelimme tilojen ilmeen ja kalustuksen sekä hoidimme projektinjohdon ja muuton koordinoinnin. Koko projekti toteutettiin asiakkaalle helppona ja selkeänä palvelukokonaisuutena.

Onnistumisen avaintekijöitä olivat selkeä ja aktiivinen vuoropuhelu tiimimme ja asiakkaan välillä sekä tavoitteiden määrittely ja vastuualueiden rajaus heti projektin alussa.

Lopputulos

Projektin tuloksena asiakas sai Tampereen keskustan läheisyydestä remontoidut 350 neliön toimistotilat, joissa molemmat yritykset toimivat saman katon alla. Tilat ovat muuntojoustavat ja erilaisille työskentelytavoille on varattu vaihtoehtoisia tiloja. Asiakas saa myös jatkossa merkittäviä kustannussäästöjä vuosittaisista vuokrakustannuksistaan.

Asiakas sai rauhan keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kun me Newsecillä vastasimme koko projektin toteutuksesta. Vuosien myötä muodostunut selkeä kuva asiakkaan tilatarpeista mahdollisti toimivan tilaratkaisun toteutuksen hyvin nopealla aikataululla.

”Voimme luottaa Newseciin toimitiloihimme liittyvissä asioissa. Tästä takeena on jo kolme onnistunutta toimitilaprojektia.”
– Juhani Heimonen, Suunnon kiinteistöpäällikkö

  • Yhteenveto Vuokralaisedustus, projektinjohto ja tilasuunnittelu 350 neliön toimistotilasta
  • Sijainti Tampere
  • Asiakas Suunto Oy
  • Status Asiakas muutti uusiin tiloihin 1.9.2017
  • Palvelut Tilahaku, sopimusneuvottelut, sisustussuunnittelu, projektinjohto ja muuton koordinointi

Yhteystiedot

Ville Inkeri Head of Corporate Real Estate, Newsec Advisory in Finland +358 40 749 5021