Case OP Ympäristöraportti

Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut

Case OP Ympäristöraportti

OP Kiinteistösijoitus on yksi Suomen suurimmista kiinteistövarallisuuden hoitoon erikoistuneista yrityksistä. Yhtiö hallinnoi yhteensä noin 800 000 neliön vuokrattavia toimitiloja ja noin 5 000 asuntoa ympäri Suomea. Tämän lisäksi OP Kiinteistösijoitus rakennuttaa uusia toimitilakiinteistöjä yhteistyössä vuokralaisten kanssa.

Haaste

OP Kiinteistösijoituksella heräsi jo vuonna 2013 tarve miettiä hallinnoimansa kiiteistösijoitusomaisuuden ympäristötavoitteita ja -raportointia. Me Newsecillä olimme OP Kiinteistösijoitukselle luonteva kumppani ympäristöraportoinnin kehittämiseen, koska vastasimme jo kokonaisuudessaan heidän hallinnoimansa kiinteistösijoitusomaisuuden management-palveluista.

Haasteena oli löytää parhaat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä saada ympäristöohjelma vietyä tehokkaasti myös sidosryhmille.

Ratkaisu

Projektin alussa määritimme yhdessä asiakkaan kanssa ympäristötavoitteet ja -mittarit pohjaksi ympäristötunnuslukujen keräämiselle ja raportoinnille. Laadimme asiakkaalle ympäristöohjelman, joka ohjaa laajasti vastuullisuuden huomioimiseen. Ympäristöohjelman toimenpiteitä seurataan aktiivisesti ja raportoidaan vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa.

Etsimme jatkuvasti parhaita käytäntöjä toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi kokeilemalla myös innovatiivisia ratkaisuja sekä käymällä tavoitteita läpi sidosryhmien kanssa. Meidän newseciläisten roolina on aktiivisesti löytää uusia ratkaisuja ympäristövastuun kehittämiseksi. Systemaattinen tunnuslukujen ja ympäristönäkökohtien seuranta auttaa meitä tunnistamaan kehityskohteita ja kehittämään toimintoja edelleen. Tietoisuutta ympäristövastuusta viedään sidosryhmien keskuuteen muun muassa erilaisin kampanjoin ja konkreettisen kiinteistöjen kehittämisen kautta.

Lopputulos

Ympäristöraportin avulla OP Kiinteistösijoitus voi viestiä kattavasti tehdyistä ympäristövastuun toimenpiteistä. Se on erinomainen tapa lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja seurata kattavasti omaa kehitystään suhteessa sidosryhmiin ja kilpailijoihin.

Ympäristöasiantuntijamme tukevat asiakasta ympäristöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa ja seurannassa sekä auttavat ohjelman laatimisessa. Kun Newsecin asiantuntijoiden vastuullisuus- ja ympäristöosaaminen yhdistettiin asiakkaan vahvaan tahtotilaan lisätä vastuullisuutta, on saatu aikaan toimiva yhteistyö. Näin asiakkaan hallinnoimassa kiinteistökannassa on toiminnan ympäristövaikutuksia saatu vähennettyä.

”Olemme päässeet vastuullisuuden kehittämisessämme uudelle tasolle, ja ympäristö- ja muut vastuuasiat ovat nyt entistä syvemmin integroituna omiin prosesseihimme. Systemaattisen kehitystyön ja selkeiden mittareiden kautta vastuullisuuden kehittäminen on luonteva osa toimintaamme.”
Matti Puromäki, OP Kiinteistösijoitus Oy

  • Yhteenveto OP Kiinteistösijoituksen ympäristöraportti
  • Sijainti Valtakunnallinen
  • Asiakas OP Kiinteistösijoitus
  • Status Jatkuva, vuosittain toteutettava palvelu
  • Palvelut Ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut

Yhteystiedot

Silja Nopanen Director, Sustainability Services, Newsec Property Asset Management in Finland +358 50 465 5789