Newsec Property Outlook

KEVÄT 2018

Suomen talous on kasvu-uralla vahvan vientituotteiden kysynnän ja kohentuneen hintakilpailukyvyn johdosta. Kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna. Hyvä taloustilanne heijastuu myös kiinteistömarkkinoille. Kiinteistötransaktiovolyymissä rikottiin taas uusi ennätys viime vuonna; 10.2 mrd €. Lähes 70 % transaktiovolyymistä oli ulkomaisten toimijoiden tekemiä kauppoja. Toimitilat – niin toimistot, liike- ja kuin tuotannolliset tilat – muodostivat lähes 80 % kokonaisvolyymistä. Asuntoportfolioiden osuus oli vain n. 10 % koko volyymistä (1,05 mrd €), kun vuonna 2016 niiden osuus oli n. 38 % (2,8 mrd €) kokonaisvolyymistä. Huomionarvoista oli myös, että kiinteistöt pääkaupunkiseudun (PKS) ulkopuolella ovat tulleet houkuttelevimmiksi viimeisen vuoden aikana, sillä tuotot siellä ovat suhteellisesti korkeampia kuin PKS:llä. Hyvän taloustilanteen, matalan korkotason ja Suomen kiinteistömarkkinoiden houkuttelevuuden johdosta ennustamme, että sijoitusmarkkinat pysyvät vilkkaana myös tänä vuonna: transaktiovolyymi tulee olemaan 7-8 mrd € välillä.

Raportti on englanninkielinen.