Newsec Property Outlook

SYKSY 2018

Viime vuosien aikana kansainväliset sijoitukset Pohjoismaihin ovat kasvaneet. On kuitenkin vähemmän tiedossa, että kasvava osuus näistä sijoituksista on Pohjoismaiden välisiä. Viimeisimmässä Newsec Property Outlookissa analysoimme, kuinka rajat ylittävät transaktiot ovat kehittyneet aikojen kuluessa.

Näkemykset

Pohjoismaihin tehtyjen ulkomaisten sijoitusten määrä on kasvanut viime vuosina. Pohjoismaiden väliset sijoitukset ovat perinteisesti laahanneet hieman muiden rajat ylittävien sijoitusten perässä, mutta nyt ne näyttävät olevan nousussa. Pohjoismaiden välisten sijoitusten arvioidaan vuonna 2018 muodostavan transaktiovolyymista suuremman osan kuin muut kansainväliset sijoitukset – ensimmäisen vuosipuoliskon aikana volyymista 24 prosenttia oli Pohjoismaiden välisiä sijoituksia ja 16 prosenttia Pohjoismaiden ulkopuolisia sijoituksia. 

Pohjoismaiden väliset sijoitukset lisääntyvät, ja pohjoismaisilla sijoittajilla on selvästi erilaiset kiinnostuksen kohteet kuin Pohjoismaiden ulkopuolisilla sijoittajilla. Muut kuin Pohjoismaiset sijoittajat suosivat core-kohteita, kuten toimisto- ja vähittäiskauppakiinteistöjä etenkin pääkaupunkien alueilla. Pohjoismaisten sijoittajien joukossa puolestaan houkuttelevimmat sijoituskohteet ovat sisältäneet asuinkiinteistöjä Kööpenhaminassa ja Ruotsin suuremmissa kaupungeissa, mutta kasvavaa kiinnostusta on myös julkishallinnon kohteisiin sekä muihin kohteisiin pääkaupunkien ulkopuolella.

Raportti on englanninkielinen.