Newsecin Kiinteistömarkkinakatsaus Kevät 2018

Suomen kansantalouden vahva vire jatkui koko vuoden 2017 ja eri rahoituslaitosten sekä VM:n ennusteiden mukaan BKT:n kasvu tulee Suomessa olemaan 3 %:n luokkaa. Myös vuosi 2018 näyttää hyvältä, joskin kasvun ennustetaan hidastuvan n. 2,5 % ja vuonna 2019 tasaantuvan pitkän aikavälin kasvu-uralle noin 2 % tasolle. Vaikka maailmantaloudessa vahvan vireen ennustetaan jatkuvan ja erityisesti Euroalueen talousnäkymät paranevat, on Suomessa suurin kasvua hidastava tekijä palkkakehityksen mukanaan tuoma yksityisen kulutuskysynnän vaatimaton kasvu. Muut talouteemme vaikuttavat tekijät, kuten myönteinen talouskehitys tärkeimmissä vientimaissamme, työllisyytemme parantuminen sekä työn tuottavuuden nousu jatkuvat ennusteiden mukaan edelleen vuosina 2018–2019. Myös kasvukeskuksien vahva rakennustoiminta jatkuu.

Lataa ja lue englanninkielinen raportti täältä:

https://www.newsec.com/insights/newsec-property-outlook/finnish-newsec-property-outlook-spring-2018/