Newsecin Kiinteistömarkkinakatsaus Syksy 2017

Tänä vuonna kiinteistömarkkinoillamme tul­laan rikkomaan monia ennätyksiä. Merkittä­vin ilmiö on globaalien kiinteistösijoittajien kiinnostuksen huomattava lisääntyminen Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoita koh­taan. Ennusteemme mukaan kansainvälis­ten sijoittajien osuus suurista kiinteistökau­poista nousee tänä vuonna yli 70 %:iin, kun se viime vuonna oli hiukan alle 30 %:a.

Kiinteistökaupan volyymi tulee ennusteem­me mukaan nousemaan 10 miljardiin euroon eli yli viime vuoden 7,4 miljardin euron en­nätyksen siitä huolimatta, että ensimmäi­sen puolen vuoden luku jäi vain reiluun 2,5 miljardiin euroon.

Read Finnish Newsec Property Outlook Autumn 2017 in english.