NEWSECIN SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS SYKSY 2020

Kesän jälkeen voidaan todeta, että korona hiljensi kiinteistösijoitusmarkkinoita myös Suomessa, mutta ei pysäyttänyt mitään.

Kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin jatkuu edelleen. Kiinteistöt ovat edelleen mielenkiintoinen sijoitusluokka ja pääoma etsii vakaata tuottoa. Tunnelma sijoitusmarkkinoilla on kuitenkin vielä varovainen.

Nykyisen markkinatilanteen tarkkaa vaikutusta kiinteistöjen tuottovaatimuksiin ei ole vielä nähty, koska Covid 19 -pandemian aikana aloitettuja ja maaliin vietyjä kiinteistökauppoja on tehty vain muutama.

Sijoittajat hakevat turvasatamaa asunto- ja logistiikkasijoittamisesta, ja näiden kiinteistöluokkien markkinat ovat aktiivisia. Myös yhteiskuntakiinteistöt ovat kasvattaneet osuuttaan transaktiomarkkinoilla.

Syksyn 2020 kiinteistömarkkinakatsauksessa keskitymme erityisesti asuntoihin, joka on yksi kiinnostavimmista ja aktiivisimmista kiinteistöluokista. Lisäksi arvioimme laajasti Covid 19 –pandemian vaikutuksia kiinteistösektoriin.

Lue lisää ja lataa koko raportti.

Download Finnish Newsec Property Outlook Autumn 2020 in English here.