Newsecin kiinteistömarkkinakatsaus syksy 2021

Kiinteistösijoitusmarkkinat lähtivät Suomessa aktiivisesti liikkeelle keväällä ja vauhdittuivat kesän aikana. Vuoden toisen kvartaalin aikana kauppoja tehtiin kolmikertainen määrä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Syyskuun puoliväliin mennessä kiinteistökaupan kokonaisvolyymi oli 4,1 miljardia euroa.

Sijoittajien suurin kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä asuntoihin, logistiikkakiinteistöihin ja prime-toimistoihin. Myös liiketilat ovat silti äärimmäisen kiinnostava segmentti, sillä ne tarjoavat mielenkiintoisen riski-tuottoprofiilin sijoitusmarkkinassa, jossa esimerkiksi logistiikan ja asuntojen tuottovaatimukset painuvat jatkuvasti alemmas.

Toimistovuokrauksen markkinoilla voimakkaasti kasvanut trendi ovat lyhyemmät sopimuskaudet. Toinen selkeä ajan ilmiö on alivuokraus, josta ovat olleet kiinnostuneita varsinkin joustavia tilaratkaisuja kaipaavat start-up – ja kasvuyritykset.

Kiinteistömarkkinakatsauksemme tarjoaa laajan kokonaisnäkemyksen Suomen markkinoihin. Tällä kertaa pureudumme erityisesti toimisto- ja liikekiinteistöihin, ja tarkastelemme niitä sekä sijoittaja- että vuokrausmarkkinoiden näkökulmasta. Raportissamme on myös mukana yhteistyökumppanimme BNP Paribas Real Estaten katsaus Euroopan kiinteistömarkkinoihin.

Lataa koko raportti ja hyödynnä Newsecin tarkka markkinadata.

A link to the English version on Newsec Finnish Property Outlook, fall 2021.