Talotekniikka- ja energiapalvelut

Talotekniikka- ja energiapalvelut

Newsecin talotekniikka- ja energiapalvelutiimi tarjoaa osaamisensa taloteknisten PTS-korjausten ja energiatehokkuusprojektien rakennuttamiseksi sekä jatkuvan energiamanageraukseen johtamiseen. Meiltä löytyy myös pätevyydet energiatodistusten laadintaan, minkä lisäksi tarjoamme tukemme ja osaamisemme myös erilaisten taloteknisten ja energiaan liittyen konsultointien ja selvitysten toteuttamiseksi.

Energiatehokkuusratkaisujen investointi- ja kannattavauuslaskenta, hankesuunnittelu sekä ymmärrys kokonaisvaltaisesti eri kiinteistötyyppien erityispiirteistä mahdollistavat räätälöidyt ratkaisuehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi. Newsecin asiantuntijoilla on monitahoinen ymmärrys ja kokemus energiatehokkuuden kehittämisestä sekä rakennuttamisesta, minkä kautta pystymme auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Newsec on toteuttanut energiatehokkuuden palveluja laajasti eri kiinteistötyyppeihin kuten toimistotaloihin ja liikerakennuksiin, kauppakeskuksiin, varasto- ja logistiikkakiinteistöihin sekä asuinkerrostaloihin.

Aktiivinen ote energiamanageerauksessa ja projektien eteenpäin viemisessä mahdollistaa tunnistettujen energiatehokkuuspotentiaalien toteuttamisen avaimet käteen -periaatteella. Tämä antaa asiakkaille konkreettisen mahdollisuuden kehittää kiinteistöjensä energia- ja ympäristövaikutuksia sisäilmaolosuhteet huomioiden, sekä yksittäisten kiinteistöjen että kokonaisten kiinteistöportfolioiden osalta.

  • Tarjoamme monipuolisesti talotekniset ja energiatehokkuuden konsultointipalvelut sekä projektien rakennuttamispalvelut. Tuemme asiakasta energiatehokkuuden parantamisessa kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa.
  • Teemme asiakkaan kiinteistöomaisuuden energiamanageerausta, kohteiden energiakulutuksen seurantaa, raportointia ja reagoimme energian kulutuksen poikkeamiin sekä teemme esitykset toimenpiteistä havaintojen perusteella.
  • Newsecin talotekniikka- ja energiapalvelutiimin laaja osaaminen sekä vankka kokemus mahdollistavat kaikenlaisien taloteknisten ja energiatehokkuutta parantavien hankkeiden projektinjohtamisen.

Energiatehokkuuspotentiaalista toimenpiteiksi ja projekteiksi

  • Newsecin talotekniikka- ja energiapalvelutiimi tunnistaa kohdekiinteistön talotekniset kehitystarpeet monipuolisesti sekä eri energiatuotantomuotojen hyödyntämisen mahdollisuuden kohdekohtaisesti. Kehitysmahdollisuudet esitetään kokonaisprojekteina tapauskohtaisesti sisältäen investointiesityksen ja taloudellisen vaikutuksen lisäksi laskelmat energiansäästöstä ja ympäristövaikutuksista talotekniikan elinkaariajattelua sisäilmaolosuhteita unohtamatta.
  • Newsec vastaa myös toteutettavien toimenpiteiden energiatukiprosessin johtamisesta.
  • Projektien toteuttamisessa tärkeintä on varmistaa kehitystoimenpiteiden vaikutus kiinteistöön kokonaisuutena ja keskiössä projektien onnistumiselle onkin eri sidosryhmien välinen yhteistyö projektin kaikissa vaiheissa.
  • Energiamanageeraus nivoutuu tiiviisti yhteen myös energiatehokkuushankkeiden jälkiseurannan ja tavoitteiden toteutumisen varmistamisen kautta.

Case studyja

Ota yhteyttä

Timo Lappeteläinen Team Leader, HVAC and Energy Services +358 50 388 3887