• Palvelumme
 • Insights
 • Ura
 • Media & uutiset
 • Tietoa meistä

Markkinadata- ja analyysit

Käytössämme on Newsecin pilvipalvelussa oleva jatkuvasti päivittyvä ja helposti saatavilla oleva ainutlaatuinen markkinadata, joka kattaa kaikki kiinteistötyypit.

Markkinadatamme perustuu merkittävään määrään datapisteitä toimitila- ja asuntomarkkinoilta. Erinomaisen markkinatiedon avulla tuotamme asiakkaillemme erilaisia data- ja markkina-analyysipalveluja kaikissa omaisuusluokissa.

Markkina-analyysit

Laadimme asiakkaillemme räätälöityjä markkina-analyyseja esimerkiksi osana kiinteistötransaktion kaupallista DD:tä tai sisäistä päätöksentekoa varten. Asiakkaamme tilaavat meiltä myös kiinteistötaloudellisia tarkasteluja koskien esimerkiksi raideinfrastruktuuri-investointeja, kehitettäviä kohteita tai esimerkiksi rakennusoikeuden vyöhykehintamalleja.

Markkina-analyysin tai kiinteistötaloudellisen tarkastelun laajuus riippuu asiakkaidemme tarpeista. Työ voidaan laatia:

 • Kohdekohtaisesti
 • Osamarkkinakohtaisesti
 • Omaisuusluokkakohtaisesti

Määrämuotoinen markkinadata

Newsec on tuottanut vuodesta 2010 MSCI Property Inteliin markkinadataa Suomen 50 suurimmasta kunnasta. Asiakkaamme pääsevät käyttämään markkinadataa MSCI Property Intelin kautta. Vuodesta 2024 Newsecin tuottamaa osamarkkinakohtaista dataa on saatavilla myös Exquance ModelTree -ohjelmiston kautta.

Aggregoitu raakadata

Tarjoamme asiakkaillemme myös osamarkkinakohtaista, aggregoitua raakadataa taulukkomuodossa. Tämä sopii asiakkaillemme, jotka hyödyntävät Newsecin raakadataa omassa laskennassaan ilman varsinaista analyysiä. Raakadataa on saatavilla toimistovuokramarkkinoilta perustuen Newsecin tiedossa oleviin kohteisiin. Dataa on saatavilla keskeisiltä osamarkkinoilta, aluerajaus voidaan määrittää asiakkaidemme tarpeen mukaan:

 • Markkinavuokratasojen kvartiilivälit
 • Uusien vuokrasopimuksien lukumäärät
 • Vajaakäyttöaste
 • Keskimaturiteetti
 • Aikasarjat vuodesta 2023 alkaen

Esimerkki osamarkkinakohtaisesta toimistovuokradatasta:

Year = havaintovuosi
Count = uusien vuokrasopimuksien lukumäärä
25 % - 75 % = Vuokrien kvartiilivälit ja mediaani
Vacancy = laskettu Newsecin kannassa olevien tyhjien toimistotilojen määrä suhteessa kannan kokonaistilamäärään kuukausittain; vuoden lukuna käytetty näiden mediaania.
Maturity = Ko. vuonna tehtyjen sopimuksien mediaanimaturiteetti.