• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Strateginen kiinteistö- ja työympäristöjohtaminen

Autamme organisaatioita kehittämään kiinteistö- ja työympäristöjohtamista, ja strategisissa kehityshankkeissa uudistamme kiinteistö- tai työympäristöstrategian yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Strateginen kiinteistö- ja työympäristöjohtaminen

Kiinteistö- ja työympäristöjohtaminen ovat keskeisessä roolissa organisaation strategian toteuttamisessa ja menestystavoitteiden saavuttamisessa. Kiinteistöt ja toimitilat luovat puitteet organisaation ydintoiminnalle ja oikein johdettuna ne tukevat sekä tehostavat toimintaa. Lisäksi toimitiloilla ja työympäristöllä on keskeinen rooli työntekijöiden hyvinvoinnissa, motivoinnissa ja sitouttamisessa.

Kiinteistöt, työympäristöt ja toimitilat tulee nähdä strategisena osana organisaation toimintaa ja niiden johtamiseen on tärkeää panostaa. Autamme organisaatioita kehittämään kiinteistö- ja työympäristöjohtamista, jotta ne tukevat optimaalisella tavalla ydintoimintaa. Strategisissa kehityshankkeissa uudistamme kiinteistö- tai työympäristöstrategian yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Syväluotaavan nykytila-analyysin pohjalta laadimme strategian ja toimenpidesuunnitelman, joilla päästään kohti tavoitetilaa. Teemme paljon jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tällaisessa kumppanuudessa nimetty asiakastiimi tukee kiinteistö- ja työympäristöjohtamisesta osana asiakkaan omaa organisaatiota.

Ota yhteyttä

Ville Inkeri

Ville Inkeri
Head of Corporate Real Estate
ville.inkeri@newsec.fi
+358 40 749 5021