• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Kestävä kehitys johtaa tietämme

Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan ja planeettaamme sekä edistää kestävän tulevaisuuden luomista.

Rakennettu ympäristö tuottaa lähes 40 % maailman päästöistä, mikä tekee kiinteistöalasta tärkeän toimijan ja merkittävän ympäristövaikutusten aiheuttajan. Ilmastonmuutoksen vakavuus ja laajuus osoittavat, että meidän on mukautettava käyttäytymistämme, yrityksiämme ja yhteiskuntiamme varmistaaksemme kestävän tulevaisuuden ja rajoittaaksemme ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Teollisuuden vaikutus ei rajoitu ilmastonmuutokseen, vaan se on vastuussa myös merkittävästä resurssien kulutuksesta ja myötävaikuttaa biodiversiteetin vähenemiseen joko suoraan rakennustyömailla tai sen ulkopuolella mm. luonnonvarojen louhinnalla rakentamista tai talonrakennuspalvelutoimintaa varten. Näiden tekijöiden kielteiset seuraukset sekä nykyinen negatiivinen geopoliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen kehitys edellyttävät sekä lyhyen että pitkän aikavälin vastauksia. Tehtävää ja pohdittavaa on vielä paljon niin teollisuudelle kuin meillekin. Otamme nämä haasteet vastaan ja keskitymme auttamaan asiakkaitamme luomaan vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden.

Olemme sitoutuneita työskentelemään kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ne ovat tarjonneet viitekehyksen kestävän kehityksen strategiallemme. Eniten voimme vaikuttamaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

Miten luomme vaikuttavuutta ja arvoa

Suurena toimijana kiinteistö- ja uusiutuvan energian markkinoilla meillä on todellinen ja mitattavissa oleva vaikutus yhteiskuntiin, joissa toimimme. Vaikutuksemme ja vastuumme näkyvät asiakkaillemme tarjoamissamme palveluissa sekä suurena yrityksenä, jolla on lähes 2700 työntekijän organisaatio seitsemällä markkina-alueella.

Kestävä kehitys on suunnannäyttäjämme, ja pyrimme integroimaan kestävän kehityksen kaikkeen toimintaamme. Kestävän kehityksen tavoitteemme ovat osa liiketoimintastrategiaamme ja ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme. Tavoitteemme kuvaavat tulevaisuutta, jonka haluamme nähdä, suuntaa, johon haluamme edetä ja mitä sitoudumme saavuttamaan.

Miten autamme asiakkaitamme

Uskomme, että kestävällä liiketoiminnalla on myönteinen vaikutus ihmisten elämään, yhteiskuntaan ja koko planeettaan. Kestävyys tarkoittaa kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Siihen sisältyy myös kyky ymmärtää maailmamme monimuotoisuus. Alan markkinajohtajana mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Arvon luominen ja kestävä kasvu ovat luonnollisia ja integroituja osa-alueita liiketoimintaamme, sillä pyrimme aktiivisesti luomaan myönteisiä vaikutuksia läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kannustamme jatkuvasti itseämme ja asiakkaitamme muuttamaan alan toimintatapoja.

Sen sijaan, että keskittyisimme esteisiin, keskitymme lukemattomiin mahdollisuuksiin, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Kestävän kehityksen saavuttamiseksi tuemme asiakkaitamme muun muassa energian optimoinnissa, strategisessa kestävän kehityksen johtamisessa, oivalluksissa ja analyyseissä sekä neuvomalla uusiutuvaan energiaan ja sähköistymisen investoinnissa.

Uskomme, että voimme nopeuttaa muutosta antamalla asiakkaillemme parempia näkemyksiä, joiden avulla he voivat tehdä tietoisempia päätöksiä, ja tukea heitä täysin siirtymisessä kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä, puhtaampaa teollisuutta ja kestävää rakennettua ympäristöä.

Lue lisää Vastuullisuusraportistamme:

Sustainability report 2022

Sustainability report 2023

Vastuun kantaminen omasta hiilijalanjäljestä

Muutos lähtee sisältä, minkä vuoksi uskomme, että oman käyttäytymisemme ja ympäristöjalanjäljen tarkasteleminen sisäisessä toiminnassamme on tärkeää, jotta voimme olla aktiivisesti mukana siirtymisessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Olemme sitoutuneet pyrkimään kohti nollapäästöjä. Työskentelemme parhaillaan Net Zero Carbon Emission -suunnitelman tekemiseksi entistä kattavammaksi, sisältäen enemmän arvoketjumme päästöjä. Seuraamme edistymistä ja tarkistamme suunnitelman säännöllisesti varmistaaksemme, että olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme sisäisesti nettonollasitoumuksen.

Newsec liittyi YK:n Global Compactin allekirjoittajaksi vuonna 2022 osana nopeutettua keskittymistämme kestävään kehitykseen. Sitoutumalla aloitteeseen ja kymmeneen periaatteeseen ryhdymme toimiin ja työskentelemme kohti vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.