• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Logicor paransi kiinteistönsä energiatehokkuutta merkittävästi Newsecin energiapalveluilla

Newsec teki Logicor Oy:n Vantaalla sijaitsevaan varastokiinteistöön energiahankekartoituksen, jonka tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja kiinteistön energiankulutuksen madaltamiseen.Erinomaisen hankesuunnitelman ja hyvän kustannustehokkuuden myötä Logicor päätti toteuttaa energiahankkeen, jonka myötä energiankulutusta saatiin madallettua merkittävästi yli 30 %:lla. Kartoituksen lisäksi Newsec toteutti projektin, toimi projektijohtajana sekä haki hankkeelle energiatukea.

26. MAALISKUUTA 2024

 ▪ 3 Lukuaika

Pauli Autio

Head of Sustainability & Energy Management Services

+358 50 440 0802

E-mail

Jaa

Tags

Location

Vantaa

Client

Logicor

Status

completed

Lämmityksen ohjaustavasta ratkaisu energiankulutuksen madaltamiseen

Kiinteistön energiansäästöpotentiaalia selvitettiin Newsecin toteuttamalla energiahankekartoituksella, jossa tutkittiin kiinteistötekniikan taso ja -toiminta, ja jonka pohjalta alkoi energiahankkeen suunnittelu.

Tehdyt havainnot osoittivat, että kiinteistön energiankulutusta saataisiin madallettua tarkentamalla ilmanvaihdon ja sen kautta tapahtuvan varastotilojen lämmityksen ohjaustapaa. Tämän toteuttamiseksi energiahankkeessa määritettiin toteutettavaksi uusi keskitetty automaatiojärjestelmä sekä tarvittavat ilmanvaihdon laiteuusinnat. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi hankkeen sisällössä huomioitiin kiinteistötekniikan iästä johtuvat korjaustarpeet.

Tuloksena merkittävää energiakustannus ja -päästösäästöä

Suunnitelluille toimenpiteille laskettiin toteutuskustannukset, saatavissa oleva energiatuen määrä sekä saavutettava energiansäästö. Säästön tarkka määrittäminen todettiin haasteelliseksi ilmanvaihdon olemassa olevien ohjausten epämääräisen toiminnan vuoksi. Saavutettavat energian- ja kustannussäästöt määritettiin siten, että nämä saavutetaan varmuudella ja tiedostettiin, että saavutettava säästö on mahdollisesti suurempi.

Hankekartoituksen tulosten perusteella laskimme, että energiahankkeen avulla kiinteistön lämmönkulutusta saataisiin laskettua vähintään 13 % / 108 MWh ja sähkönkulutusta 29 % / 110 MWh. Kustannussäästöt tulisivat olemaan tuntuvia ja päästösäästö noin 32 t CO2/a. Hankkeen energiatukikelpoisuus arvioitiin ja investoinnille laskettiin takaisinmaksuaika.

Energiasäästöt arvioitua suuremmat

Projekti valmistui syksyllä 2023. Kirjoitushetkellä helmikuussa 2024 kulutusdataa on kertynyt loka-tammikuulta, ja neljän kuukauden energiakulutuksien perusteella säästöt tulevat olemaan hankesuunnitelmassa määritettyä suuremmat.

Vuositasolla lämmönkulutus vaikuttaa laskeneen vähintään 30 % / 260 MWh ja sähkön kulutus 35 % / 145 MWh. Saavutettu vuosittainen kustannussäästö tulee tämän perusteella olemaan noin merkittävä ja päästösäästökin 38 t CO2/a. Päästöttömän sähkön hankinta madaltaa saavutettavaa päästösäästöä.

”Arvioitua suurempi säästö viittaa siihen, että ilmanvaihdon aikaisempi epämääräinen toiminta on aiheuttanut huomattavasti ylimääräistä lämmönkulutusta. Hankkeen myötä kiinteistön energiakustannukset laskevat tuntuvasti ja päästöt madaltuvat noin 40 tco2/a. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen lopputulokseen”, kertoo Logicor-energiahankkeen energiahankekartoituksesta vastannut Tatu Reinikainen Newseciltä.

Viimeisimmät referenssit

Get the latest insights right in your inbox

Sign up to get updates and relevant insights from Newsec. We won't be in touch more often than necessary.