• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Vastuullisuus tilasuunnittelussa

Vastuullisuus oli olennainen osa ja ohjaava tekijä myös Newsecin uuden Ruoholahden toimiston tilasuunnittelussa. Työympäristöratkaisuissa on huomioitu kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta: Environmental, Social ja Governance.

19. JOULUKUUTA 2023

 ▪ 2 Lukuaika

Adriana Ståhlberg-Bruun

Head of Tenant Experience

+358 50 461 1166

E-mail

Tiia Rauhamäki

Senior Concept Developer, Newsec Property Asset Management in Finland

+358 40 565 6576

E-mail

Jaa

Ympäristövastuun vaikuttavimmat yksittäiset tekijät ovat olemassa olevien kalusteiden jälleenkäyttö sekä ympäristöystävälliset ja vastuulliset lattiamateriaalit.

Sosiaalisen vastuun vaikuttavia tekijöitä on lukuisia, joista moni on myös pelkästään hyvää tilasuunnittelua. Näihin kuuluvat esimerkiksi esteettömyys ja turvallisuus niin tiloissa kuin materiaaleissa sekä käytettävyys ja viihtyvyys. Kaikki tilat ovat jokaisen työntekijän käytössä ja tilat ovat samanarvoisia keskenään.

Hankinnoissa noudatamme hyvän hallintotavan periaatteita käyttämällä vain toimittajia, jotka ovat sitoutuneet vastuullisuusvaatimuksiimme. Vaatimukset liittyvät esimerkiksi tuotteiden minimivaatimuksiin sekä toimittajan omiin vastuullisuuskäytäntöihin.

Kuten muutenkin työympäristöratkaisuissa, myös vastuullisuuden osalta tilasuunnittelulla saadaan ohjattua käyttäjiä ja sitä myötä yritystä kohti haluttua suuntaa.

”Vastuullisuustekijöiden esille nostaminen ja huomioiminen Ruoholahden toimistomme tilaprojektissa tuki yrityksemme vastuullisuustavoitteita erinomaisesti. Projektin kautta tavoittelimme esimerkiksi vähennyksiä liikkumiseemme liittyviin päästöihin, edistimme kiertotalouden periaatteita ja mahdollistimme entistä viihtyisämmät ja työhyvinvoinnin paremmin huomioivat tilat henkilöstöllemme. Luonnollisesti valitsimme myös ympäristösertifioidun kiinteistön, jossa moni vastuullisuusnäkökulma oli huomioitu valmiiksi", summaa projektista toimitusjohtaja Anna-Liisa Sarasoja.


Tilamuutoksen ohjaavat tekijät

  • Yhteisöllisyyden ja kohtaamisten lisääminen
  • Henkilöstön hyvinvointi ja työkulttuurin parantaminen
  • Monipuolisten tilojen ja toiminnallisuuksien mahdollistaminen hybridityössä
  • Nykyaikaiset ja edustavat toimitilat
  • Vieraiden ja asiakkaiden huomioiminen
  • Kokonaistaloudellisuus ja vastuullisuus

Lisätietoja:

Adriana Ståhlberg-Bruun
Head of Tenant Experience
+358 50 461 1166
adriana.stahlberg-bruun@newsec.fi

Tiia Rauhamäki
Senior Concept Developer
+358 40 565 6576
tiia.rauhamaki@newsec.fi

Viimeisimmät referenssit

Get the latest insights right in your inbox

Sign up to get updates and relevant insights from Newsec. We won't be in touch more often than necessary.