• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Newsec Q3-kvartaaliraportti 2023

Vaikka markkinat ovat nyt ylittäneet vuoden 2023 puolivälin, vuoden jälkipuoliskon näkymät ovat olleet vaikeaselkoiset.

Raportista

Kaupankäynti aktivoituu porrastetusti

Vaikka markkinat ovat nyt ylittäneet vuoden 2023 puolivälin, vuoden jälkipuoliskon näkymät ovat olleet vaikeaselkoiset. Toisella vuosineljänneksellä oli merkkejä sijoitusaktiviteetin paranemisesta suhteessa viime vuoteen ja viiden viime vuoden matalimpaan tasoon. Heinä- ja elokuun volyymit toivat kuitenkin aktiviteetin vähenemisen mukaan. Syyskuussa on nähty hieman aktiviteetin piristymistä.

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on ollut kesätauko, joka vaikuttaa Suomen kiinteistömarkkinoihin, ja toisaalta markkinoiden on odotettu aiemminkin elpyvän alkaen neljännen vuosineljänneksen aikana ja talvea kohti mentäessä, kun Euroopan Keskuspankin ohjauskoron nostosykli päättyisi. 

Sekä inflaatio että korkojen nykyinen tilanne ja tuleva kehitys ovat edelleen kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sijoitusaktiviteettiin. Monet odottivat alkuvuoden aikana koronnostosyklin päättyvän kesän alkuun mennessä.Korkealla pysynyt inflaatio tarkoitti kuitenkin, että koronnostosykliä oli vielä jäljellä. Monet sijoittajat ovat olleet varovaisia sitoutumaan investointeihin velkaa käyttäen, kunnes rahoituskustannukset ovat vakaat. Syyskuussa Euroopan Keskuspankki nosti ohjauskoron 4,0 prosenttiin eikä markkinoilla odoteta laajemmin enää nousua.

Investoinnit ovat vähentyneet edelleen vuoden 2023 aikana, kun katsotaan liukuvaa 12 kuukauden transaktiovolyymia. Korkotason aiheuttama hinnoittelun umpikuja on yksi selittäviä tekijöitä. Toisaalta ostajat ja myyjät hahmottavat yhä enenevissä määrin uudet hintatasot kussakin segmentissä. Lisäksi markkinoilla löytyy edelleen liikettä eteenpäin. Newsec odottaa vuoden 2023 jälkipuoliskon transaktiovolyymin aktivoituvan porrastetusti. Syyskuun korkopäätökset heijastuvat sijoitustoimintaan oletettavasti laajemmin aikaisintaan Q4 loppupuolella, kun näkemystä ottavat sijoittajat olettavat seuraavan korkosuunnan olevan alaspäin. Newsec odottaa markkinan varsinaisesti aktivoituvan Q2-Q3 2024 aikana, kun rahoitusmarkkina stabiloituu ja ohjauskorkoon on ennustettu laskua.

Merkittäviä toimistokauppoja

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden aktiivisuus pysyi kolmannella vuosineljänneksellä poikkeuksellisen alhaisena. Newsecin rekisteröimiä transaktioita toteutettiin 20 kappaletta, kun edellisten viiden vuoden kolmannen neljänneksen keskiarvo on 50 kappaletta.

Kolmannen vuosineljänneksen kiinteistökaupanvolyymi oli noin 352 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 transaktiovolyymi noin 1,8 miljardia euroa. Edellisten viiden vuoden keskiarvo kolmannella neljänneksellä on noin 1,3 miljardia euroa.

Kolmannen neljänneksen merkittävimmät transaktiot olivat kaikki toimistokauppoja: Maistraatinportin myynti Fennialle, Lyyran myynti NIAM:lle ja Voimatalon myynti Genestalle.

Suurimmat segmentit kaupankäyntivolyymin mukaisesti kolmannella neljänneksellä olivat toimistot 192 miljoonalla eurolla, liiketilat 51 miljoonalla eurolla ja teollisuus ja logistiikka 36 miljoonalla eurolla.

Tarkemmat tiedot segmenttikohtaisesta kehityksestä vuoden kolmannelta neljännekseltä on ladattavissa oheisista liitteistä.

Newsec Asunnot Q3/2023

Newsec Liiketilat Q3/2023

Newsec Teollisuus ja logistiikka Q3/2023

Newsec Toimistot Q3/2023

Newsec Yhteiskuntakiinteistöt Q3/2023

Ladattavat segmenttiraportit tarjoavat perustiedot edellisen vuosineljänneksen kiinteistömarkkinasta. Yksityiskohtaisempia tietoja segmentti- ja osamarkkinakohtaisesti on saatavilla Newsecin tilattavista markkinakatsauksista. Newsec tarjoaa markkinoiden laajimman markkinainformaation asunnoista, toimistoista ja logistiikasta. Tutustu tarkemmin täältä tai ota yhteyttä markkinakatsaukset@newsec.fi.

Lisätietoja:

Valtteri Vuorio
Head of Research,
Newsec Advisory in Finland
valtteri.vuorio@newsec.fi
+358 40 705 3093

Yksityiskohdat

Julkaisupäivä

231010

Muoto

PDF

Kieli

Suomi

Viimeisimmät raportit

Get the latest insights right in your inbox

Sign up to get updates and relevant insights from Newsec. We won't be in touch more often than necessary.