• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Newsecin tekemä vaikutus

Päästöjen vähentäminen

Rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 % maailman CO2-päästöistä. Sanomattakin on selvää, että kiinteistöalalla on keskeinen rooli tämän osuuden vähentämisessä. Pohjois-Euroopan suurimpana neuvonantajana ja johtajana olemme osaltamme muuttamassa kiinteistöjä haasteesta ratkaisuksi.

Uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen edistäminen

Olemme strateginen neuvonantaja peräti kolmanneksessa uusiutuvan energian transaktioista Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla (2022), mikä tekee meistä käynnissä olevan energiamurroksen katalysaattorin.

Arvokkaimman omaisuuden suojaaminen

Kiinteistöt ovat maailman suurin omaisuusluokka ja suuren osan yhteiskunnan taloudellisen kehityksen keskus. Monet kiinteistöt on rakennettu kestämään sata vuotta ja enemmänkin, mutta vaativat huolenpitoa ja kehittämistä, eikä vähiten kestävyyden varmistamiseksi. Olemme sitoutuneet pitkäjänteisyyteen kaikissa kiinteistönhoitotoimeksiannoissamme.

Ihmisistä huolehtiminen

Ihmiset viettävät keskimäärin noin 90 % ajastaan rakennuksissa. Odotamme nykyaikaisten kotien, työpaikkojen ja kauppapaikkojen tarjoavan kokemuksia, jotka auttavat meitä elämään rikastettua ja hyvää elämää. Odotamme turvallista, helppoa ja lisäarvoa tuottavaa kaupunkiympäristöä, minkä vuoksi Newsec on sitoutunut kiinteistöalan digitalisaatioon ja haluaa olla avainasemassa kaupunkikehityksessä.

Megatrendit

Haluamme olla mukana rakentamassa kestävää yhteiskuntaa, ja siksi pidämme silmällä sekä olemassa olevia että nousevia megatrendejä. Tulkitsemme sitä, miten nämä trendit vaikuttavat yhteiskuntaan, asiakkaisiimme ja meihin.

Kaupungistuminen

Kaupungit vievät noin 3 % maan pinnasta, niissä asuu yli puolet maailman väestöstä, ja ne kuluttavat noin 75 % maailman energiasta (ja 80 % hiilidioksidipäästöistä). Tämä lisää kestävien ratkaisujen kysyntää energiaan, infrastruktuuriin, rakennuksiin ja resursseihin liittyen.

Maailman kaupunkialueilla on myös useita inhimillisiä ja yhteiskunnallisia haasteita terveyden, turvallisuuden ja yleisen hyvinvoinnin parissa. Tämä asettaa yksityisille ja julkisille toimijoille sekä velvoitteita että mahdollisuuksia, jotta kaupungit ovat paikkoja, joissa ihmiset voivat elää ja kukoistaa.

Digitalisaatio

Yhä useampia yhteiskunnan keskeisiä toimintoja liikkumisessa, teollisuudessa, viestinnässä ja asumisessa digitalisoidaan, mikä tuo mukanaan valtavia muutoksia. Näemme digitalisaation mahdollistavan uusia liiketoimintamalleja, parantavan tehokkuutta ja luovan uusia mahdollisuuksia kasvulle ja innovaatioille.

Digitalisaatio on tärkeä osa siirtymistä kohti ympäristön kannalta kestävämpää yhteiskuntaa sekä mahdollistamalla sähköistymisen että hyödyntämällä dataa ja teknologiaa parempien prosessien aikaansaamiseksi.

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

Meidän on käsiteltävä ilmastonmuutokseen, resurssien niukkuuteen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyviä riskejä ja samalla luotava todellista ja pitkäaikaista arvoa yrityksille.

Kiinteistöalan on tehtävä käytännön päätöksiä ja uskallettava määritellä uudelleen ja ajatella alaa sellaisena kuin me sen tunnemme tänään, jotta voimme toteuttaa vihreää siirtymää.

The big challenges of tomorrow, like climate change, will be won or lost in cities.

Professor Carlo Ratti, MIT