• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Arttu, Energy Management Trainee


Kesätöissä Newsecillä | Arttu Astala, Energy Management Trainee


Tässä kirjoittaa kesän 2023 Energy Management Trainee Arttu Astala. Keväällä minulla tuli päätökseen kolmas vuosi energia- ja ympäristötekniikan kandidaatin opintoja, ja syksyllä alkavat rakennusten energiatekniikan maisteriopinnot Aalto-yliopistossa. Avaan tässä, miten olen päätynyt kiinteistöalalle ja Newsecille sekä millaisia työtehtäviä olen päässyt kesän aikana tekemään. Lopuksi nostan myös tärkeimpiä oppeja ja oivalluksia, mitä olen kesäharjoittelun aikana saanut Newsecillä.

Miksi kiinteistöala?

Kolmantena opiskeluvuotena minua alkoi erityisesti kiinnostaa energiatekniikan linkittyminen kiinteistö- ja rakennusalaan. Sivuaineopintoja minulla on myös kiinteistötalouden puolelta. Aiempaa kiinteistöalan työkokemusta löytyy avustavista isännöinti- ja kirjanpitotehtävistä. Opintojen ohella olen tehnyt jonkin verran töitä rakennuspuolella keikkaluonteisesti. Kiinteistö- ja rakennusala on siis kulkenut hyvin lähellä opintoja sekä työelämää.

Eniten alassa motivoi sen valtava kehityspotentiaali juuri energiatehokkuuteen liittyen sekä kiinteistösektorin rooli energiamurroksessa. Olisi mahtavaa olla tulevaisuudessa mukana rakennusten energiatehokkuutta kehittävissä projekteissa ja sitä kautta edistää kiinteistösektorin kestävää kehitystä. Tavoitteeni tälle kesälle olikin saada käytännön oppia rakennusten energiatehokkuudesta sekä niihin liittyvistä työtehtävistä.

Miksi Newsec?

Newsec tuli itselle tutuksi opintojen kautta, kun Aalto-yliopiston kiinteistötalouden kurssilla oli vieraileva luennoitsija Newseciltä. Yrityksestä välittyi heti hyvä ensivaikutelma työnantajana. Vahvaa ensivaikutelmaa vahvisti myös positiiviset kommentit tutuilta, joilla oli kokemuksia Newsecin palveluista. Kuitenkin lopulta työnhakuprosessin aikana varmistuin, että tämä on se työpaikka, jossa pystyn saavuttamaan tavoitteitani tänä kesänä ja ehkä jopa tulevaisuudessakin.

Työtehtävät Newsecillä

Pääsin hyvin nopeasti alkuperehdytyksen jälkeen työhön kiinni. Ensimmäisiä tehtäviäni oli taustatiedon selvittäminen ja laskeminen asiakkaan kohteisiin uusittavia energiatodistuksia varten. Tämä oli mielestäni erittäin sopiva ensimmäinen työtehtävä, sillä opin niitä tehdessäni jo paljon uutta ja pääsin samalla hyvin työn touhuun. Energiatodistuksiin liittyen tuli käytyä muutamilla kohdekierroksilla, ja ne olivatkin mukavaa vaihtelua normaaleihin työpäiviin. Kohdekäynnit antoivat konkreettista oppia rakennusten erilaisista energiatekniikoista. Tein alkukesästä myös joitain nopeampia avustavia töitä energiamanageeraukseen liittyen eri asiakkuuksissa.

Energiatodistusprojektin tullessa loppusuoralle aloin tehdä kahdelle eri asiakkuudelle nykytila-analyysia kohteiden energiankulutuksiin liittyen. Käytännössä nykytila-analyysin tarkoituksena oli seurata ja vertailla kohteissa tapahtunutta energiankulutusta, ja tunnistaa kaikista kriittisimmät ja kehityskelpoisimmat kohteet. Sain hyvät ohjeet analyysien tekoon, mutta kuitenkin melko vapaat kädet. Analyysiä tehdessä opin erityisesti sen, kuinka kohteiden eri käyttötarkoitukset vaikuttavat niiden energiankulutuksiin. Lopulta analyysien pohjalta löytyikin muutamia mielenkiintoisia kohteita, joita pystyttäisiin kehittämään huomattavasti energiatehokkaammiksi.

Newsecin joustavuuden takia melkein kaikki työpäivät ovat olleet jotenkin erilaisia toisistaan. Alku- ja loppukesästä on tullut hyödynnettyä Roihun upeita uusia toimistotiloja, kun taas loma-aikana sitä huomasi tekevänsä töitä, milloin kotikonttorilta ja milloin esimerkiksi kesämökiltä. Vaikka työtehtävät olisivatkin olleet pitkiä aikoja samanlaisia, ei työnteko ole tuntunut pitkästyttävältä, koska on voinut muokata omaa työskentelytapaa ja -paikkaa niin joustavasti. Työtehtävissä on myös ollut sopiva sekoitus itsenäistä työtä kuin myös ihmisten kontaktointia. Suuret kiitokset etenkin Talotekniikka- ja energiatiimin Timo Lappeteläinen, Ossi Vainikkala, Jarkko Kuronen sekä Samu Vesa, jotka ovat auttaneet minua paljon ja lisäksi keksineet minulle mielekkäitä työtehtäviä.

Tärkeimmät opit ja oivallukset

Itse työskentelystä opin valtavasti hyödyllisiä taitoja, joita tulen ehdottomasti käyttämään jatkossa niin opiskeluissa kuin työelämässäkin. Aikataulunhallinta on ehdottomasti tärkein taito, joka minulla kehittyi entisestään kesän aikana. Monien eri työtehtävien kasaantuessa päällekkäin, on ollut tärkeää löytää jokaiselle tehtävälle oma aikansa. Yksi tärkeä oivallus on, että avun ja neuvojen pyytäminen ei ole koskaan pahasta. Huomasin kesän aikana, että asiat tulee paljon tehokkaammin tehtyä, kun uskaltaa kysyä apua työkavereilta, eikä yritä itse hakata päätä seinään.

Kiinteistöalan toiminnasta opin, kuinka valtavan tärkeä rooli Newsecin kaltaisella kiinteistömanageriyhtiöllä on rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttamisessa. Kohteisiin tehtävien energiamanagerikierrosten avulla pystytään kohteissa tunnistamaan energiahankeaihioita, joita voidaan myöhemmin ehdottaa asiakkaalle toteutettavaksi.

Keväällä tein kandidaatintutkimukseni aiheesta Yötuuletus energiansäästötoimenpiteenä, joka käytännössä tarkoittaa rakennusten viilentämistä yöllisen kylmän ulkoilman avulla, kuluttamatta suurta määrää energiaa. Parhaimmillaan yötuuletus voi olla erittäin kustannustehokas ratkaisu rakennusten viilentämiseen. Olikin erittäin antoisaa huomata heti ensimmäisten työpäivien aikana, että energiamanagerit Newsecillä etsivät kohteista mahdollisuuksia toteuttaa juuri yötuuletuksen kaltaisia kustannustehokkaita ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. Kesän aikana teinkin asiakkaille useita hanke-esityksiä mahdollisesti toteutettavista energiahankkeista.

Kaiken kaikkiaan työtehtävät Newsecillä ovat olleet itselle opintojen tässä vaiheessa juuri sopivia. Tämän kesän aikana työtehtävistä on jäänyt tunne, että olen päässyt tekemään merkityksellistä työtä ja samalla oppinut valtavasti uutta rakennusten energia-asioista sekä kiinteistömanageriyhtiön toiminnasta.

Mukavaa loppukesää ja syksyn alkua!