• Palvelumme
  • Insights
  • Ura
  • Media & uutiset
  • Tietoa meistä

Elina, Asiakaspäällikkö

Mitä asiakaspäällikkö tekee?

Työskentelen asiakaspäällikkönä yhdellä avainasiakkaistamme, ja pidän huolen vuokralaisyhteyksistä ja vuokralaistyytyväisyydestä. Ydintehtäväni on varmistaa, että kohteet ovat vetovoimaisia, vuokralaiset ovat tyytyväisiä tiloihinsa ja, että heille tarjottavat palvelut ovat erinomaisia.

Asiakaspäällikkö on vuokralaisen ensisijainen kontakti. Kun uusi vuokralainen muuttaa taloon, hän ottaa heidät vastaan ja auttaa muuttoon liittyvissä asioissa. Vuokralaisen asetuttua taloon hän huolehtii, että käyttäjäpalvelut ovat vuokralaisen näkökulmasta erinomaiset.

Mitkä ovat asiakaspäällikön tärkeimmät työtehtävät?

Asiakaspäällikön on oltava tietoinen, mitä vuokralaiset arvostavat ja, mitä uusia palveluja he toivoisivat kiinteistölle. Kohdekehittämistä ja vetovoimaisuuden ylläpitoa tehdään yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja asiakaspäällikön tärkeänä tehtävänä on tuoda vuokralaisnäkökulma mukaan kehittämiseen. 

Tehtäviin kuuluu myös vuokralaisten jatkosopimusneuvottelut. Tilatarpeita seurataan koko vuokrasuhteen ajan ja keskustellaan siitä, miten nykyiset tilat palvelevat. Jatkosopimusneuvotteluissa pohditaan toimivatko nykyiset tilat vai tarvitaanko muutoksia. Mikäli tilat ovat jääneet esimerkiksi pieniksi niin selvitetään, onko kiinteistössä mahdollista laajentua tai löytyykö saman omistajan muista kiinteistöistä sopivia tiloja.

Työ on todella sosiaalista, ja koko ajan saa olla tekemisissä eri tahojen kanssa. Kiinteistönomistajan kanssa mietitään, miten kiinteistöt saadaan pidettyä vetovoimaisina ja vuokrattuina. Tähän liittyy suuresti kiinteistössä tarjottavat palvelut. On pysyttävä kartalla, vastaavatko esimerkiksi ravintolapalvelut laadullisesti sitä, mitä kiinteistön käyttäjät haluavat tai saako aulapalveluista kaikki vuokralaisen tarvitsemat lisäpalvelut. Haluamme taata kohteissamme erinomaisen vuokralaiskokemuksen. 

Asiakaspäälliköllä on myös merkittävä vastuu tiedottamisesta ja siitä, että vuokralaisten arkeen vaikuttavista asioista kerrotaan mahdollisimman ennakoivasti ja vaikutus on mahdollisimman pieni. 

Millaisen tiimin kanssa teet töitä?

Ydintiiminä on asiakkuuden ns. minitiimi, jossa työskennellään samojen kiinteistöjen parissa. Minitiimiin kuuluu kiinteistöpäällikkö ja vuokrauspäällikkö. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään paljon Newsecin projektitiimin kanssa. 

Asiakaspäällikkö kuuluu Newsecin Tenant Experience -palveluyksikköön. Yksikön asiantuntijapalvelut keskittyvät erinomaisten vuokralais- ja asiakaskokemusten luomiseen ja johtamiseen. Tenant Experience eli TX-tiimissä työskentelee muita samaa työtä tekeviä asiakaspäälliköitä, Business Park Managereita ja Community Managereita, joilla on omat asiakkuutensa ja kohteensa.

Jaamme tiimissä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä vuokralaistyytyväisyyden kehittämiselle ja kohteiden vetovoimaisuuden ylläpitämiselle. Ilmapiiri on todella dynaaminen. Meillä on vahva tekemisen meininki ja sujuva yhteistyö on elinehto – yhdessä tekemisessä on voimaa, yksin ei kiinteistöjä johdeta.

Mikä työssäsi on parasta?

Parasta työssäni on ehdottomasti yhteistyö tiimin kanssa. Kaikki tuovat oman panoksensa pöytään ja asioita ratkaistaan aidosti yhdessä. Toisena voisin mainita suhteiden luomisen vuokralaisten kanssa ja tiiviin yhteistyön kiinteistönomistajan kanssa.

Työssä pääsee kehittymään päivittäin, eivätkä päivät ole koskaan (siis oikeasti ikinä!) samanlaisia eikä tylsää ei tule. Myös kaikki hienot tilaratkaisut innostavat. On kiva päästä näkemään vuokralaisten monipuolisia tiloja, ja kehittämään yhdessä tiimin kanssa upeita kiinteistöjä. 

Miksi Newsec? 

Työskentelin aiemmin Newsecillä asuntoliiketoiminnan parissa, joten yritys oli entuudestaan tuttu, ja tiesin, että täältä löytyy mahtavia kollegoita ja mielenkiintoisia urapolkuja. Vastuuta saa ottaa reippaasti, ja yhteistyötä pääsee tekemään laajan osaajaporukan kanssa. Newsec on monipuolinen, arvojohdettu yritys, jossa saa rautaista ammattitaitoa ympärilleen. 

Kävin välillä muualla töissä, mutta palasin reilun vuoden jälkeen takaisin, ja olen ollut asiakaspäällikön roolissa pari vuotta. Minua kiinnostaa kiinteistöjen kehitys sekä vuokralaisten muuttuvien tilatarpeiden ratkaiseminen.

Asiakaspäällikön työ on loistava mätsi, koska pääsen kehittämään kohteita tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa, ja ratkaisemaan nykyvuokralaistemme tilatarpeita. Opin jatkuvasti uutta ja saan tehdä töitä mukavan tiimin kanssa. Kahta samanlaista päivää ei töissä ole ja itseään pääsee haastamaan jatkuvasti lisää.